தொலைபேசி:0086 21 54715167

EN
அனைத்து பகுப்புகள்

தொழில் செய்திகள்

முகப்பு>செய்தி>தொழில் செய்திகள்

பிளேட் பேனல் நடுத்தர திறன் வடிகட்டி என்றால் என்ன?

நேரம்: 2022-08-09

Pதாமதமாககுழு medium efficiency filter is suitable for general air purification in the fields of electronics, pharmacy, machinery and instrumentation, metallurgy, petroleum, chemical industry, light industry, food, etc.Pதாமதமாககுழு நடுத்தர செயல்திறன் வடிகட்டி is an ideal product for ventilation and air conditioning system.

Pதாமதமாககுழு நடுத்தர செயல்திறன் வடிகட்டி production materials and operating environment.

Filter material: chemical fibre non-woven fabric

Filter bag type: ultrasonic crimped bag

Frame material: aluminium frame; galvanized frame.

Filtration efficiency: 45%~95%@1 micron

அதிகபட்ச இயக்க வெப்பநிலை: 80. C.

அதிகபட்சம். ஈரப்பதம்: 100%

Pதாமதமாககுழு நடுத்தர செயல்திறன் வடிகட்டி பொருளின் பண்புகள்.

1. Folded panel type medium efficiency filter adopts ultra-fine chemical fiber filter media, with large dust capacity and stable efficiency during the use cycle.

2. Small space occupation, high efficiency and large dust holding capacity.

3. To be used for the filtration of ventilation systems.

SFILTECH is tailor-made: according to any requirements, we can make tailor-made products for you.

Pதாமதமாககுழு நடுத்தர செயல்திறன் வடிகட்டி product features cleaning and replacement cycle.

1. Under the condition of rated air volume use, the filter should be replaced in 3-4 months.

2. வடிகட்டியின் எதிர்ப்பானது 400 Pa அல்லது அதற்கு மேல் அடையும் போது, ​​வடிகட்டி மாற்றப்பட வேண்டும்.

3. If the filter uses washable media, the filter can be replaced by rinsing it with water or a solution containing neutral detergent, drying it and then replacing it; a maximum of two washes are allowed, i.e. the filter must be replaced with a new one; if the dust concentration in the environment is greater, this service life cycle will be reduced.

SFILTECH reminds you to check regularly whether there is any debris blockage on the inlet surface and whether the surface of the filter material is broken; if there are items blocking the surface, they should be removed; if the surface of the filter material is seriously damaged, it must be replaced with new filter material or replaced with a new filter to be reinstalled; when the filter is installed, ensure good sealing at the pressure edge with the frame to prevent the air volume from leaking; do not use Do not use heavy objects to hit the surface of the filter, and do not pull the surface of the filter media with force; when installing, make the length of the filter bag mouth perpendicular to the ground to ensure the filtering effect of the air supply and increase the service life.


வலைப்பதிவு