தொலைபேசி:0086 21 54715167

EN
அனைத்து பகுப்புகள்

தொழில் செய்திகள்

முகப்பு>செய்தி>தொழில் செய்திகள்

Teach you to identify the good and bad of liquid filter bags

நேரம்: 2022-09-20

Teach you to identify the good and bad of liquid filter bags

கேள்வி 1: வடிகட்டி பையின் மைக்ரோபோரஸ் வடிகட்டி பொருளின் விட்டம் துல்லியமாக அளவிட முடியாது. துல்லியத்தை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது?

Answer: The raw material of the surface filter screen can accurately measure the diameter value obtained at the same time, that is, the precision of the filter system. The microporous filtration material of the filter bag cannot determine the exact value, so the traditional calibration method is to calibrate a raw material with corresponding net weight, thickness and permeability to the rated value precision. Each raw material distributor has different specifications, but each raw material should have rigorous industrial production characteristics and complete data testing. Therefore, when the liquid filter bag brought by your liquid filter bag dealer is calibrated to 5um, the accuracy is only relative filtration accuracy, and does not mean that the accuracy of the liquid filter bag is 5um in diameter.

கேள்வி 2: நிலையான துல்லியம் ஒன்றுதான், ஆனால் வடிகட்டலின் முடிவுகள் ஏன் வேறுபடுகின்றன?

A: Actually, strictly speaking, the standard precision is just the name precision of the raw material. Unlike precision in the real practical sense, it only serves as a reference for grading. When choosing a liquid filter bag, you should understand the filtration efficiency under standard precision, which is also extremely important and is ignored by most customers. Therefore, the filtration efficiency of the raw materials with the same name of 1um is likely to be quite different. Naturally, the actual application effect is also quite different.

Question 3: My liquid filter bag has a short cycle, why is the precision different?

A: You should understand that the service life of the filtration system is closely related to the air permeability of the material. If the air permeability of the raw material is low, the initial pressure difference of the liquid filter bag application is small, and the working pressure is relatively slow. Of course, the service life of the liquid filter bag is longer, and vice versa. In addition, the process manipulation of the surface treatment will also directly affect the service life of the liquid filter bag. Liquid felt is a harsh surface calendering process. If the perfect surface smoothness is pursued too much, the melted chemical fiber will block the safe passage of filtration, which will of course reduce the availability of the solution, increase the loss of the filtration system, and finally reduce the service life of the filter bag. Therefore, the smooth appearance of the textile does not necessarily mean that the application effect of the textile will be very good.வலைப்பதிவு