දුරකථන0086 21 54715167

EN
සියලු ප්රවර්ග

අප අමතන්න

මුල් පිටුව>අප අමතන්න

සම්බන්ධ වීම

සීමාසහිත ෂැංහයි ස්ෆිල්ටෙක් සමාගම.

ලිපිනය:
කාමර අංක 5004, උතුරු බුලිඩින්, නව කැන්ගුවාන් තාක්ෂණික ගොඩනැගිල්ල, අංක 951 ජියැන්චුවාන් පාර, මිංහැං ඩිස්ට්‍රික්ට්, ෂැංහයි චීනය
කම්හල් ලිපිනය:
201, අංක 3 ගොඩනැගිල්ල, අංක 3255 මංතීරු ෂෙන්ගාං පාර, සිංජියැං දිස්ත්‍රික්කය.ෂැංහයි.
දුරකථන:
0086 21 54715167
ෆැක්ස්:
0086 21 33321505
විද්යුත් තැපෑල:
info@airfiltech.com
ස්කයිප්:
amily8037
whatsapp:
0086-18501617016
WeChat:
0086-18501617016

පරීක්ෂණයක්

අප අමතන්න

සිතියම