pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Beth sydd angen sylw yn y defnydd o puro hidlydd hepa effeithlonrwydd uchel?

Amser: 2023 12-20-

Beth sydd angen sylw yn y defnydd o puro hidlydd hepa effeithlonrwydd uchel?

Mae'r deunyddiau a'r prosesau a ddefnyddir i buro hidlwyr hepa effeithlonrwydd uchel fel arfer yn cynnwys papur ffibr gwydr, sydd â pherfformiad hidlo da a gwrthiant isel. Mae dyluniad strwythurol yr hidlydd effeithlonrwydd uchel yn rhesymol, a all wneud y mwyaf o'r ardal hidlo a gwella'r effeithlonrwydd hidlo. Yn ogystal, mae'r hidlydd effeithlonrwydd uchel hefyd yn defnyddio dull selio unigryw i sicrhau na all yr aer osgoi'r hidlydd a mynd i mewn i'r ystafell yn uniongyrchol. Nodweddion penodol y defnydd o weithgynhyrchwyr hidlydd aer ar gyfer eich esboniad manwl:

puro hidlydd hepa effeithlonrwydd uchel

Mae bywyd gwasanaeth puro hidlydd hepa yn gyffredinol 6 mis i 1 flwyddyn. Yn ystod y defnydd, dylid gwirio statws glanhau'r hidlydd yn rheolaidd a'i ddisodli yn ôl y sefyllfa wirioneddol. Gall ailosod hidlwyr effeithlonrwydd uchel yn rheolaidd gynnal ei effaith hidlo a chylchrediad aer, gan sicrhau ansawdd yr aer dan do.

Wrth ei ddefnyddio, beth yw'r rhagofalon?

Yn gyntaf, ar ôl i'r hylendid a'r glanhau fodloni'r gofynion, rhaid cynnal prawf gweithredu'r system aerdymheru puro, sy'n para mwy na 12 awr, a gellir gosod yr hidlydd effeithlonrwydd uchel ar ôl glanhau dro ar ôl tro;

Yn ail, dylid gosod cludo a storio hidlwyr effeithlonrwydd uchel yn unol â gofynion y gwneuthurwr. Yn ystod cludiant, er mwyn peidio â effeithio ar berfformiad yr offer, rhaid ei osod yn ysgafn;

Yn drydydd, cyn gosod hidlydd effeithlonrwydd uchel, mae angen gwirio'r offer, gan gynnwys rhannau, a yw'r dimensiynau'n bodloni'r gofynion, ardystio cynnyrch, perfformiad technegol yn bodloni'r gofynion dylunio;

Yn bedwerydd, pan fydd y hidlydd effeithlonrwydd uchel wedi'i selio rhwng y ffrâm, rhaid glanhau wyneb y llenwad, wyneb y ffrâm hidlo a'r tanc hylif.

puro hidlydd hepa effeithlonrwydd uchel

mae puro hidlydd effeithlonrwydd uchel hepa yn cael ei gydnabod gan fwy a mwy o bobl, mae'n gwella ansawdd aer ac yn sicrhau iechyd pobl, ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth, megis meddygaeth, bwyd a diwydiannau eraill yn anwahanadwy o bob math o hidlwyr effeithlonrwydd


Categorïau poeth