pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng hidlydd effaith sylfaenol panel ystafell lân ac effeithlonrwydd uchel?

Amser: 2023 12-01-

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng hidlydd effaith sylfaenol panel ystafell lân ac effeithlonrwydd uchel?

Rôl hidlydd effaith sylfaenol y panel ystafell lân yw gwella ansawdd yr aer a lleihau'r effaith ar iechyd pobl trwy hidlo gronynnau a llygryddion yn yr aer. Wedi'i ddefnyddio'n arbennig mewn gweithdai glân, ystafelloedd glân neu senarios eraill â gofynion ansawdd aer uchel, gall yr hidlydd effaith sylfaenol ddarparu amgylchedd aer glanach ac iachach. Mae'r canlynol yn rhai senarios defnydd cyffredin, y gwneuthurwyr hidlydd aer penodol i chi eu hesbonio:

Hidlydd cynradd panel ystafell lân

Yn y gweithdy glân, defnyddir hidlydd effaith sylfaenol y panel ystafell lân fel arfer ar gyfer cyn-hidlo'r system trin aer i gael gwared â gronynnau mawr a llygryddion yn yr aer a sicrhau ansawdd aer a glendid y gweithdy.

Gellir defnyddio'r hidlydd cynradd hefyd yn yr ystafell lân i buro'r aer ac atal gronynnau rhag mynd i mewn. Defnyddir ystafelloedd glân fel arfer mewn amgylcheddau sydd angen lefel uchel o lanweithdra, megis electroneg, fferyllol, bwyd a diwydiannau eraill.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr hidlydd effaith gyntaf a'r hidlydd effeithlonrwydd uchel yn y gweithdy glân?

Mae gwahaniaethau mewn effeithlonrwydd hidlo a gallu rhyng-gipio gronynnau rhwng hidlydd effaith sylfaenol panel ystafell lân a hidlydd effeithlonrwydd uchel. Gall yr hidlydd effaith gychwynnol hidlo gronynnau mawr, yn gyffredinol gall hidlo gronynnau â diamedr mwy na 5 micron; Ar y llaw arall, gall hidlwyr hepa hidlo gronynnau llai, sydd fel arfer yn fwy na 0.3 micron mewn diamedr. Yn ogystal, mae'r hidlydd effeithlonrwydd uchel yn fwy effeithlon a gall hidlo mwy o ronynnau bach a micro-organebau.

Hidlydd cynradd panel ystafell lân

Mae hidlwyr aer yn cael eu cydnabod gan fwy a mwy o bobl, mae'n gwella ansawdd aer ac yn sicrhau iechyd pobl, ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth, megis meddygaeth, bwyd a diwydiannau eraill yn anwahanadwy o bob math o hidlwyr effeithlonrwydd.


Categorïau poeth