pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Pa hidlyddion sy'n gwneud peiriant sychlanhau?

Amser: 2023 09-05-

Mae peiriannau sychlanhau fel arfer yn defnyddio hidlwyr aer i gynnal glendid yr aer sydd wedi'i ailgylchu ac i ddal lint, llwch a gronynnau eraill a gynhyrchir yn ystod y broses sychlanhau. Gall y math o hidlydd aer a ddefnyddir mewn peiriant sychlanhau amrywio yn dibynnu ar ddyluniad a gwneuthurwr y peiriant penodol, ond dyma rai mathau cyffredin o hidlwyr aer y gellir eu defnyddio:

Hidlau Pleated tafladwy: Mae'r rhain yn gyffredin mewn llawer o beiriannau sychlanhau. Maent yn cynnwys cyfrwng hidlo pleated, yn aml wedi'i wneud o wydr ffibr, deunyddiau synthetig, neu gyfuniad o'r ddau. Mae'r hidlwyr hyn yn effeithlon wrth ddal gronynnau ac maent yn gymharol hawdd i'w disodli.

Hidlau rhwyll: Defnyddir hidlwyr rhwyll neu sgrin yn aml fel rhag-hidlwyr i ddal gronynnau mwy cyn y gallant gyrraedd yr hidlydd cynradd. Gellir eu gwneud o ddeunyddiau metel neu synthetig.

Hidlau Bag: Defnyddir hidlwyr bag mewn rhai peiriannau glanhau sych diwydiannol. Mae ganddynt arwynebedd arwyneb mawr a gallant ddal ystod eang o feintiau gronynnau. Defnyddir hidlwyr bag yn aml mewn cyfuniad â hidlwyr eraill ar gyfer glanhau aer yn fwy effeithiol.

Hidlau HEPA (Hidlyddion Aer Gronynnol Effeithlonrwydd Uchel): Gall rhai peiriannau sychlanhau, yn enwedig y rhai a ddefnyddir mewn amgylcheddau sensitif fel ystafelloedd glân neu gyfleusterau gofal iechyd, ddefnyddio hidlwyr HEPA. Mae hidlwyr HEPA yn hynod effeithlon wrth ddal gronynnau bach iawn, gan gynnwys alergenau a micro-organebau.

Hidlau Carbon Actifedig: Mewn rhai peiriannau sychlanhau, gellir defnyddio hidlwyr carbon wedi'i actifadu i helpu i amsugno arogleuon a chyfansoddion organig anweddol (VOCs) a gynhyrchir yn ystod y broses lanhau.

Hidlau electrostatig: Mae hidlwyr electrostatig yn defnyddio gwefr drydanol i ddal gronynnau wrth i aer fynd drwyddynt. Gallant fod yn olchadwy a gellir eu hailddefnyddio.

Mae'r dewis o hidlydd aer mewn peiriant sychlanhau yn dibynnu ar ffactorau megis dyluniad y peiriant, y cemegau glanhau penodol a'r toddyddion a ddefnyddir, a'r ansawdd aer a ddymunir o fewn yr ardal lanhau. Mae'n bwysig dilyn argymhellion y gwneuthurwr ar gyfer ailosod a chynnal a chadw hidlwyr i sicrhau effeithiolrwydd y sychlanhawr


Categorïau poeth