pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Beth yw'r data cyfeirio ar gyfer sut i ddewis hidlwyr diwydiannol

Amser: 2021 07-28-

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda datblygiad y bio-ddiwydiant, mae offer hidlo a gwahanu hefyd wedi gwella'n sylweddol, ac mae'n symud tuag at ddatblygiad awtomataidd ar raddfa fawr. Mae ymddangosiad a datblygiad offer hidlo a gwahanu newydd hefyd wedi cael newidiadau newydd. Trafod yr egwyddor dethol a dewis offer hidlo a gwahanu offer, ac edrych ymlaen at ei duedd datblygu. Felly pa ddata cyfeirio sydd ar gael ar gyfer sut i ddewis hidlydd diwydiannol? Nid yw llawer o bobl yn glir ynglŷn â hyn, a byddaf yn ymhelaethu arno isod.

Gyda datblygiad pellach y diwydiant diogelu'r amgylchedd, mae gan bobl ofynion uwch ac uwch ar gyfer technoleg trin dŵr, mwd, morter a thechnolegau hidlo eraill, ac mae'r galw am hidlwyr diwydiannol hefyd yn cynyddu. Felly, mae'r dewis o hidlwyr diwydiannol mewn rhai diwydiannau. Mae mentrau yn arbennig o bwysig. Fel mentrau, mae rhai dyddodiad technegol. Yn eu plith,

Y pwynt pwysicaf wrth ddewis hidlwyr diwydiannol yw bodloni gofynion cwsmeriaid, i ddiwallu anghenion cwsmeriaid, i gwrdd â chroniad technegol cwsmeriaid a manteision cyflenwyr. Mae'r tasgau hyn fel arfer yn cael eu gwneud gan weithgynhyrchwyr hidlyddion diwydiannol. , Ond yn aml bydd y pris yn cael ei gyfyngu, nid yn unig i ddarparu atebion dethol hidlo diwydiannol i gwsmeriaid, datrysiadau sgrinio cynnyrch, ond hefyd i agor y broses gaffael i chi. Gellir dweud bod y casgliad o dechnoleg a manteision cyflenwyr yn ddigon i ddarparu'r ateb gorau Atebion i ddiwallu eich anghenion unigol

Hidlydd diwydiannol gyda strwythur offer cyffredinol: Mae'n cynnwys casin, elfen hidlo aml-elfen, dyfais golchi cefn, blwch rheoli trydan, lleihäwr, falf trydan, rheolydd pwysau gwahaniaethol, ac ati. Y rhaniad traws yn y gragen yn rhannu ei geudod mewnol yn geudodau uchaf ac isaf, Mae yna elfennau hidlo lluosog yn y ceudod uchaf i wneud defnydd llawn o'r gofod hidlo a dangos bod maint yr hidlydd diwydiannol yn cael ei leihau. Mae'r ceudod isaf wedi'i gyfarparu â chwpan sugno adlach.

Yn ystod proses weithio'r hidlydd diwydiannol, mae'r hylif cymylog yn mynd i mewn i geudod isaf yr hidlydd trwy'r fewnfa, ac yna'n mynd i mewn i geudod mewnol yr hidlydd trwy'r tyllau rhaniad. Mae rhan o'r bwlch amhuredd elfen uwch-hidlo yn cael ei ryng-gipio, ac mae'r hylif net yn mynd drwy'r bwlch i gyrraedd y ceudod uchaf, ac yn olaf yn cael ei gludo o'r allfa. Mae'r hidlydd diwydiannol yn un o lawer o hidlwyr ac fe'i defnyddir yn eang mewn meteleg, diwydiant cemegol, petrolewm, gwneud papur, meddygaeth, bwyd, mwyngloddio a phŵer trydan. , Cyflenwad dŵr trefol a meysydd eraill. Fel dŵr gwastraff diwydiannol, hidlo dŵr sy'n cylchredeg, adfywio emwlsiwn, triniaeth hidlo olew gwastraff, system ddŵr ffowndri diwydiant metelegol, system ddŵr ffwrnais chwyth, system diraddio dŵr pwysedd uchel rholio poeth, ac ati, yn ddatblygedig, yn effeithlon ac yn hawdd i'w gweithredu dyfais hidlo awtomatig


Categorïau poeth