pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Beth yw'r prif ffactorau sy'n effeithio ar y newid effeithlonrwydd puro o hidlydd effeithlonrwydd uchel?

Amser: 2024 03-18-

Beth yw'r prif ffactorau sy'n effeithio ar y newid effeithlonrwydd puro o hidlydd effeithlonrwydd uchel?

Ar gyfer llawer o ddiwydiannau, megis electroneg, fferyllol, ysbytai, bwyd a diwydiannau eraill, gall blwch aerdymheru hidlydd effeithlonrwydd uchel chwarae rôl hidlo terfynol mewn diwydiannau amrywiol yn chwarae rhan bwysig, mae effeithlonrwydd hidlo puro hidlydd effeithlonrwydd uchel yn cael ei effeithio gan ba ffactorau ? Gwneuthurwyr hidlydd hidlydd aer penodol ar gyfer eich esboniad manwl:

Puro hidlydd effeithlonrwydd uchel

1. Gwrthiant aer; O'i gymharu â'r hidlydd effaith cychwynnol a'r hidlydd effaith canolig, mae'r ffibr hidlo wedi'i buro gan yr hidlydd effeithlonrwydd uchel yn fwy trwchus a gall ddal gronynnau llwch o dan 0.3μm. Pan fydd y llif aer symudol yn dod ar draws deunydd hidlo'r sgrin hidlo effeithlonrwydd uchel, mae'r llif aer yn teithio o amgylch y ffibr ac yn cynhyrchu gwrthiant aer penodol ar gyflymder y gwynt. Oherwydd y mwyaf yw'r gwrthiant aer, y lleiaf fydd y gwynt o dan yr un cyflymder gwynt cyfatebol, felly er mwyn sicrhau effeithlonrwydd hidlo sgrin hidlo effeithlonrwydd uchel y blwch aerdymheru, mae angen rheoli'r gwrthiant aer yn y blwch aerdymheru.

Un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o reoli ymwrthedd aer yw disodli'r hidlydd effeithlonrwydd uchel yn rheolaidd er mwyn osgoi ymwrthedd aer gormodol sy'n effeithio ar effeithlonrwydd hidlo cyffredinol.

Yn ail, cyflymder y gwynt: yn achos cyflymder gwynt isel, mae'r llif aer yn aros yn sgrin hidlo pob lefel o'r blwch aerdymheru am amser hir. Mae gan amhureddau fel gronynnau llwch fwy o siawns o gael eu rhyng-gipio gan y lefel gyfatebol o hidlwyr, felly yn y rhan fwyaf o achosion, mae cyflymder y gwynt hefyd yn un o'r ffactorau sy'n effeithio ar effeithlonrwydd hidlo'r blwch aerdymheru, a'r isaf yw cyflymder y gwynt, y uwch yr effeithlonrwydd hidlo.

Yn drydydd, ardal hidlo: mae yna lawer o ffactorau sy'n effeithio ar effeithlonrwydd hidlo hidlydd aer effeithlonrwydd uchel, gellir cyfrif ymwrthedd aer, seren aer, cyfradd llif aer, ac ati, fel ffactorau allanol, ac o'r tu mewn, mae'r effaith hidlo gyffredinol yn dal i ddibynnu ar faint arwynebedd yr hidlydd effeithlonrwydd uchel.

Yn ôl y ffactorau uchod sy'n effeithio ar effeithlonrwydd puro a hidlo hidlwyr effeithlonrwydd uchel, pan fyddwn yn prynu a chynnal hidlwyr effeithlonrwydd uchel, dylem ddewis y cynhyrchion cywir yn ôl yr anghenion gwirioneddol, addasu'r cyflymder gwynt priodol, a glanhau a disodli yn ôl y gyfraith.

Puro hidlydd effeithlonrwydd uchel

Mae hidlwyr aer yn cael eu cydnabod gan fwy a mwy o bobl, mae'n gwella ansawdd aer ac yn sicrhau iechyd pobl, ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth, megis meddygaeth, bwyd a diwydiannau eraill yn anwahanadwy o bob math o hidlwyr effeithlonrwydd.


Categorïau poeth