pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Beth yw nodweddion hidlydd y panel? Beth yw ei ddull gosod?

Amser: 2022 09-01-

Mae bodolaeth hidlwyr yn bwysig iawn. Gall ddarparu cyfleustra i amrywiaeth o ddiwydiannau a gwella ansawdd yr aer ym mywyd pawb. Gall pob math o hidlydd gael ei rôl broffesiynol a'i faes gweithredu ei hun. Hidlo platiau Mae hidlydd yn fath o hidlydd. Nesaf, gadewch i ni edrych ar ei nodweddion a'i ddulliau gosod.

Nodweddion hidlydd plât:

Mae gan sgrin hidlo'r hidlydd plât effaith hidlo gryfach a bywyd gwasanaeth na'r sgrin hidlo arferol, a gall ei ddyluniad arbennig amddiffyn y deunydd hidlo rhag difrod yn effeithiol, a gall hefyd atal y deunydd hidlo rhag cael ei ddadffurfio oherwydd pwysau. Gellir ei ddefnyddio hefyd i amddiffyn y sgrin hidlo yn y system aerdymheru. Mae gan sgrin hidlo'r hidlydd hwn nodweddion difrod pwysedd isel, dal llwch mawr a bywyd gwasanaeth hir.

Sut i osod yr hidlydd plât:

Rhaid glanhau'r hidlydd hwn gyda glanhawyr proffesiynol cyn ei osod. Yma mae angen i chi fod yn ofalus i beidio â defnyddio glanhawyr asid. Ar ôl glanhau, mae angen i chi ddefnyddio stêm tymheredd uchel ar gyfer sterileiddio a diheintio. Ar ôl glanhau, yr offer Mae angen storio priodol.

Wrth osod, rhaid inni dalu sylw ai'r gilfach yw'r porthladd ar ymyl y plât gwaelod, ac ai'r allfa yw'r tiwb ar y soced hidlo, er mwyn sicrhau cywirdeb cyfeiriad y fewnfa a'r allfa, a rhaid gosod cyfeiriadedd yr hidlydd pan osodir yr elfen hidlo. I fod yn syth, mae angen bwclo'r esgyll sy'n tyllu i'r brig yn y dyfodol â phlât pwysau, ac yna ar ôl tynhau'r sgriwiau, gallwch chi gwblhau'r dyfeisiau hyn.

Y ddyfais sy'n cynrychioli'r pwysedd hylif yn y hidlydd plât yw'r mesurydd pwysau. Os yw'n fesurydd pwysau hidlydd cynradd, dylai'r mynegai gydymffurfio â'r fanyleb. Wrth osod y mesurydd pwysau hidlydd eilaidd, gall fod ychydig yn fwy na'r hidlydd cynradd, a hidlydd Po hiraf y defnyddir y ddyfais, bydd y pwysau yn cynyddu'n raddol, a bydd y gyfradd llif yn dod yn arafach ac yn arafach. Ar yr adeg hon, mae'n golygu bod yr elfen hidlo yn y ddyfais wedi'i rhwystro ac mae angen ei disodli mewn pryd.

Dyma'r cyflwyniad i nodweddion a dull gosod yr hidlydd plât. Rwy'n gobeithio, trwy'r cynnwys hyn, y bydd gan bawb ddealltwriaeth well o'r math hwn o hidlydd, meistroli ei fanteision a'i nodweddion, a dewis yr un mwyaf addas yn ôl eich anghenion eich hun. ffilter.


Categorïau poeth