pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Y gyfrinach tan-werthfawrogi hidlydd bagiau effeithlonrwydd canolig

Amser: 2022 09-05-

Y gyfrinach tan-werthfawrogi hidlydd bagiau effeithlonrwydd canolig

Defnyddir y hidlydd bag effeithlonrwydd canolig yn bennaf ar gyfer y hidliad lefel ganolradd yn y system cylchrediad aerdymheru cyffredinol, ac mae'n cyflawni hidliad bras ar gyfer yr hidlydd lefel nesaf. Mewn rhai achlysuron gyda gofynion isel, gellir ei ddefnyddio hefyd fel y cyswllt hidlo terfynol. Er enghraifft, mae'r deunydd hidlo a ddefnyddir yn y hidlydd bag a gynhyrchir gan Shanghai Sanfan yn ffibr gwydr wedi'i fewnforio, a all fod yn gymwys iawn ar gyfer y cyswllt hidlo terfynol. A gellir ei wneud yn hidlydd yn hawdd gyda 3-8 bag hidlo yn unol â'r gofynion i fodloni gofynion glendid amrywiol y hidliad lefel nesaf.

Mae strwythur yr hidlydd bag yn golygu bod ganddo ardal hidlo effeithiol gymharol fawr a gwrthiant bach, ond gall sicrhau bod y gallu i ddal llwch a'r gallu awyru. Yn ogystal, oherwydd y defnydd o strwythur ffrâm, cyn belled â bod y bag hidlo yn cael ei ddisodli, gellir ei ddefnyddio dro ar ôl tro, mae'r gweithrediad gwirioneddol yn fwy cyfleus, ac mae'r gost defnydd dilynol yn isel, sy'n cael ei ffafrio yn eang. O ran strwythur, mae'n un o'r hidlwyr gorau sydd ar gael.

Mae yna lawer o ddeunyddiau cyfeirio am y defnydd arferol o hidlwyr, felly heddiw byddwn yn siarad yn fyr am y rhagofalon ar gyfer ailosod hidlydd bag. Yn y broses o ddefnyddio'r hidlydd bag effeithlonrwydd canolig, un peth sydd angen sylw arbennig yw ailosod hidlydd. Yn gyffredinol, mae'r sefyllfaoedd canlynol y mae angen eu disodli.

Yn gyntaf oll, o dan amodau defnyddio'r pŵer graddedig a bennir yn llawlyfr y ffatri, mae angen disodli'r bag hidlo ar ôl 4 mis ar y mwyaf, fel arall bydd effaith yr hidlydd yn cael ei leihau'n fawr. Yn ogystal, pan fydd ymwrthedd yr hidlydd ei hun yn cyrraedd 450Pa ac uwch, mae angen ystyried glanhau'r bag hidlo yn systematig neu hyd yn oed ei ddisodli'n uniongyrchol. Ar yr adeg hon, amlygir manteision y hidlydd bag. Gellir tynnu'r bag hidlo yn hawdd i'w ailosod. Gellir hefyd rinsio'r bag hidlo newydd a'i lanhau o'r cefn gyda glanedydd niwtral gwanedig, a gellir ei ddefnyddio'n barhaus ar ôl ei ailosod. Wrth gwrs, ar ôl glanhau 1-2 gwaith, mae angen i chi ddisodli'r bag hidlo newydd. Dylid nodi hefyd, os yw'r amgylchedd defnydd yn wir yn llychlyd, argymhellir lleihau'r cylch defnydd yn briodol a chynyddu amlder ailosod neu lanhau.

Yn ogystal, er mwyn gwneud y mwyaf o fywyd gwasanaeth yr hidlydd, mae hefyd yn bwysig iawn gwirio'n rheolaidd a yw mewnfa aer yr hidlydd wedi'i rwystro. Wedi'r cyfan, defnyddir yr hidlydd yn bennaf i hidlo nwy. difrod gorlwytho. Felly, unwaith y bydd rhwystr corff tramor, dylid ei ddileu ar unwaith. Yn ogystal, bydd llawer o ffrindiau yn dod ar draws y sefyllfa nad yw'r hidlydd effeithlonrwydd canolig sydd newydd ei brynu yn effeithiol neu hyd yn oed â sŵn annormal. Mae hyn hefyd yn debygol o fod yn broblem yn y broses osod. Wrth wirio, efallai yr hoffech edrych ar gau a selio pob cydran. Sut mae rhyw.


Categorïau poeth