pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Eglurir egwyddor hidlo hidlydd bag effaith canolig F9 yn fanwl

Amser: 2023 06-30-

Eglurir egwyddor hidlo hidlydd bag effaith canolig F9 yn fanwl


Mae angen hidlydd bag effeithlonrwydd F9 mewn sawl achlysur, yn enwedig wrth gynhyrchu gofynion uchel ar gyfer yr hidlydd, yn gallu hidlo amhureddau, cadw ansawdd gwell y rhan, er mwyn dod â chymorth i'r cynhyrchiad dilynol, wrth gwrs, y dewis o hidlyddion hefyd yn bwysig iawn, yn awr ar y farchnad mae llawer o fathau o hidlyddion, ar gyfer gwahanol fathau yn y rôl o wahanol, Natur hefyd wedi dod â gwahanol effeithiau i'r defnydd gwirioneddol, a heddiw byddaf yn mynd â chi i fanylu ar yr egwyddor hidlo y hidlydd:

F9 Hidlydd bag effaith canolig

Mae syrthni a thrylediad llwch gronynnau yn y llif aer ar gyfer symudiad anadweithiol, pan fydd trefniant ffibrau anniben, cyfeiriad y llif aer yn newid, mae'r gronyn oherwydd syrthni yn gwyro o'r cyfeiriad, yn taro'r ffibr ac yn cael ei fondio, y mwyaf yw'r gronyn, yr hawsaf yw'r effaith, y gorau yw'r effaith.

Gronynnau bach o lwch ar gyfer mudiant Brownian afreolaidd, y lleiaf yw'r gronynnau, y mwyaf treisgar yw'r symudiad afreolaidd, y mwyaf o siawns o daro rhwystrau, y gorau fydd yr effaith hidlo, gronynnau llai na 0.1 micron yn yr awyr yn bennaf ar gyfer cynnig Brownian, bach gronynnau, effaith hidlo da.

Defnyddir gronynnau mwy na 0.3 micron yn bennaf ar gyfer symudiad anadweithiol, po fwyaf yw'r effeithlonrwydd gronynnau yn uwch, nid yw'r trylediad a'r syrthni yn hysbys, y gronynnau yw'r rhai anoddaf i'w hidlo allan, wrth fesur perfformiad hidlwyr effeithlonrwydd uchel, mae pobl yn aml yn nodi'r anoddaf i fesur gwerth effeithlonrwydd llwch.

Effaith electrostatig hidlydd bag yn F9 Am ryw reswm, gellir codi tâl ar ffibrau a gronynnau, gan arwain at effeithiau electrostatig. Gellir gwella effaith hidlo'r deunydd hidlo â thrydan statig yn sylweddol.

Achos: mae trydan statig yn gwneud i'r llwch newid y taflwybr symud a tharo'r rhwystr, mae trydan statig yn gwneud y llwch yn glynu'n fwy cadarn ar y cyfrwng, mae'r deunydd â thrydan sefydlog hirdymor hefyd yn cael ei alw'n ddeunydd "electret", ymwrthedd y deunydd gyda trydan statig yn ddigyfnewid, bydd yr effaith hidlo yn cael ei wella'n sylweddol, nid yw trydan statig yn chwarae rhan bendant yn yr effaith hidlo, dim ond yn chwarae rhan ategol. Yn y dyfodol, mae pynciau newydd am arbenigedd hidlo i'w rhannu gyda chi!

F9 Hidlydd bag effaith canolig

Mae hidlwyr aer yn cael eu cydnabod gan fwy a mwy o bobl, mae'n gwella ansawdd aer ac yn sicrhau iechyd pobl, ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth, megis meddygaeth, bwyd a diwydiannau eraill yn anwahanadwy o bob math o hidlwyr effeithlonrwydd.


Categorïau poeth