pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Gofynion technegol ar gyfer y cetris hidlo

Amser: 2023 12-15-

Mae hidlydd hidlo yn offer tynnu llwch diwydiannol cyffredin, ei brif swyddogaeth yw hidlo'r gronynnau llwch yn yr aer trwy'r cetris hidlo, er mwyn cyflawni pwrpas puro'r aer. Yn y casglwr llwch cetris hidlo, mae'r cetris hidlo yn elfen allweddol, ac mae ei berfformiad a'i ofynion technegol yn effeithio'n uniongyrchol ar effaith weithredol y casglwr llwch cyfan. Felly, mae gofynion technegol tynnu llwch y cetris hidlo yn bwysig iawn.

Yn gyntaf oll, mae gofynion technegol y cetris hidlo yn cynnwys deunydd, strwythur ac effeithlonrwydd hidlo'r cetris hidlo. Mae'r cetris hidlo fel arfer yn cael ei wneud o ffibr polyester, ffibr gwydr, ffibr ceramig, ac ati Mae gan y deunyddiau hyn wrthwynebiad tymheredd uchel da, ymwrthedd cyrydiad a gwrthsefyll gwisgo, a gallant fodloni gofynion amodau gwaith cymhleth mewn amgylcheddau diwydiannol. Yn ogystal, mae angen i ddyluniad strwythurol y cetris hidlo hefyd ystyried ffactorau megis ymwrthedd awyru bach, ardal hidlo fawr, a glanhau cyfleus i sicrhau gweithrediad sefydlog a defnydd hirdymor y casglwr llwch.

Yn ail, mae gofynion technegol y cetris hidlo hefyd yn cynnwys effeithlonrwydd hidlo a chynhwysedd tynnu llwch y cetris hidlo. Mae effeithlonrwydd hidlo'r cetris hidlo yn cyfeirio at allu'r cetris hidlo i ddal gronynnau llwch, sydd fel arfer yn cael ei fesur gan gywirdeb hidlo'r cetris hidlo a'r gyfradd dal gronynnau. Mae gallu tynnu llwch yn cyfeirio at allu'r casglwr llwch hidlo i drin llwch yn yr awyr mewn uned amser, a asesir fel arfer trwy drin cyfaint aer ac effeithlonrwydd tynnu llwch. Mae effeithlonrwydd hidlo a chynhwysedd tynnu llwch y gasgen hidlo yn effeithio'n uniongyrchol ar effaith weithredol y casglwr llwch, felly mae angen pennu dangosyddion technegol y gasgen hidlo yn unol â'r safonau allyriadau diwydiannol penodol a gofynion y broses gynhyrchu.

Yn ogystal, mae gofynion technegol y cetris hidlo hefyd yn cynnwys y dull glanhau ac effaith glanhau'r cetris hidlo. Gan y bydd y cetris hidlo yn anochel yn cael ei rwystro gan ronynnau llwch yn ystod y broses weithio, mae angen glanhau'r lludw o bryd i'w gilydd i adfer perfformiad hidlo'r cetris hidlo. Mae'r dulliau glanhau fel arfer yn cynnwys glanhau mecanyddol, glanhau gwrth-chwythu nwy, glanhau pwls a ffyrdd eraill, ac mae angen i'r effaith glanhau ystyried y ffactorau megis glanhau glân a thrylwyr a dim difrod i'r silindr hidlo.

I grynhoi, mae gofynion technegol y cetris hidlo yn cynnwys y deunydd, strwythur, effeithlonrwydd hidlo, gallu tynnu llwch, dull glanhau ac effaith glanhau'r hidlydd, sy'n effeithio'n uniongyrchol ar effaith gweithio a bywyd gwasanaeth yr hidlydd. Felly, wrth ddewis casglwr llwch cetris hidlo, mae angen ystyried yn llawn ddangosyddion technegol y cetris hidlo i sicrhau bod y casglwr llwch yn gallu bodloni gofynion tynnu llwch cynhyrchu diwydiannol penodol. Ar yr un pryd, yn y broses o ddefnyddio a chynnal a chadw, mae hefyd angen gweithredu yn unol â gofynion y gwneuthurwr, a gwirio a chynnal a chadw'n rheolaidd i sicrhau gweithrediad arferol a gwaith sefydlog hirdymor yr hidlydd


Categorïau poeth