pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Sut i ddewis hidlydd sych?

Amser: 2023 12-04-

Sut i ddewis hidlydd sych?

Mae dewis yr hidlydd sych cywir yn gofyn am ystyried sawl ffactor:

1. Effeithlonrwydd hidlo: mae gan hidlwyr sych lefelau effeithlonrwydd hidlo gwahanol, er enghraifft, yn ôl normau Ewropeaidd, gallwch ddewis hidlwyr o lefelau G1 i U17, sy'n nodi effeithlonrwydd hidlo is i uwch. Yn ôl maint y gronynnau a'r llwch y mae angen i chi eu hidlo, dewiswch y lefel effeithlonrwydd hidlo cyfatebol.

2. Maint yr hidlydd: Mae hidlwyr sych yn dod mewn gwahanol feintiau a siapiau, a dylid eu dewis i weddu i'ch offer neu faint system. Sicrhewch fod yr hidlydd yn cydweddu'n berffaith â'ch offer arall i sicrhau ei fod yn cael ei osod a'i weithredu'n iawn.

Hidlydd plât

3. Gwydnwch a chost cynnal a chadw: Mae ystyried gwydnwch a chost cynnal a chadw'r hidlydd yn ffactor allweddol yn y dewis. Mae rhai hidlwyr wedi'u cynllunio i fod yn fwy gwydn ac yn gallu gweithredu am gyfnodau hir o amser heb ailosod neu gynnal a chadw aml, a fydd yn lleihau costau cynnal a chadw ac amser segur gweithio.

4. Gofynion cais: Yn ôl amgylchedd a gofynion eich cais, dewiswch yr hidlydd sych priodol. Efallai y bydd angen gwahanol fathau o hidlwyr ar wahanol ddiwydiannau a chymwysiadau, megis electroneg, cemegau, chwistrellu, meddygol, lletygarwch, modurol, ac ati.

5. Cyfeiriwch at safonau technegol ac argymhellion: cyfeiriwch at safonau technegol ac argymhellion perthnasol, megis normau cenedlaethol a diwydiant, i sicrhau bod yr hidlydd a ddewiswyd yn bodloni'r gofynion diogelwch, iechyd a diogelu'r amgylchedd.


Categorïau poeth