pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Hidlydd effeithlonrwydd uchel ar gyfer tyrbin nwy

Amser: 2023 04-12-

Hidlydd effeithlonrwydd uchel ar gyfer tyrbin nwy

Manteision cynhyrchu pŵer tyrbin nwy

O dan gefndir niwtraliaeth carbon, mae'r diwydiant ynni yn datblygu tuag at arallgyfeirio a diogelu'r amgylchedd gwyrdd. Mae cynhyrchu pŵer nwy yn gwneud defnydd llawn o wahanol fathau o nwy naturiol neu nwy hylosg fel tanwydd ar gyfer cynhyrchu pŵer. Mae nid yn unig yn ddiogel ac yn gyfleus i weithredu, ond gall hefyd droi gwastraff yn drysor.

Mae ein gwlad yn gyfoethog mewn adnoddau nwy naturiol, wedi'i chyfyngu gan gyflenwad nwy naturiol a thagfeydd technoleg tyrbinau nwy, mae cynhyrchu pŵer nwy naturiol yn dal i fod mewn cyfnod datblygu araf. Fel gorsaf ynni ddosbarthedig, mae cynhyrchu pŵer nwy naturiol yn dod â chyflenwad pŵer a gwres cyfleus i feysydd olew, meysydd nwy, ardaloedd diwydiannol, meysydd awyr, gwestai, ysbytai, ac ati.

Pŵer tyrbin nwy Sylwedd yn yr aer y mae angen ei reoli

Wrth gynhyrchu pŵer tyrbin nwy, mae angen llawer iawn o aer, sydd fel arfer yn cynnwys llwch, tywod a lleithder. Mewn ardaloedd arfordirol neu alltraeth, mae gronynnau chwistrellu halen hefyd wedi'u cynnwys. Os yw'r gronynnau mân a'r llygryddion hyn yn mynd i mewn i'r system hidlo tyrbin nwy yn uniongyrchol, byddant yn cyrydu'n raddol y llafnau tyrbin wedi'u gwneud o aloion a haenau arbennig, gan achosi anafiadau angheuol, neu hyd yn oed arwain at adael y peiriant. Felly, mae angen rheoli'r aer a gynhyrchir gan y tyrbin nwy yn llym.

System hidlo aer tyrbin nwy, gyda lluosogrwydd o segmentau hidlo, mae'r system yn cynnwys ffrâm gosod modiwlaidd arae, hidlo gwahanu dŵr a nwy, hidlo effaith gychwynnol, hidlo effaith canolig, hidlo effeithlonrwydd uchel, ac ati, ar gyfer tyrbinau nwy mawr i ddarparu gofynion uwch o ofynion puro aer, i ddiwallu'r anghenion puro deunydd gronynnau cynyddol gain, i ddarparu mwy o gyfaint aer.

Yn eu plith, mae'r strwythur ffrâm gosod yn gryf, nid yn unig yn gallu gwrthsefyll cyfaint aer mawr, ond hefyd aerglosrwydd da rhwng y ffrâm, dim pwynt gollwng, ni fydd aer yn osgoi'r hidlydd i mewn i'r tyrbin nwy mewnol ac yn achosi difrod i offer.

Yn eu plith, gall yr hidlydd hydroffobig wahanu'r aer sy'n cael ei hidlo gan y louver gwrth-ddŵr ymhellach. Mae gan yr hidlydd hydroffobig ymwrthedd isel a chyfaint awyru mawr.

Yn eu plith, gall yr hidlydd tyrbin nwy ddal deunydd gronynnol mân, gronynnau chwistrellu halen a sylweddau niweidiol eraill yn yr atmosffer. Mae'r hidlydd wedi'i ddylunio trwy integreiddio, gan ddefnyddio deunydd ABS, heb gydrannau metel, gyda nodweddion gwrth-gracio, gwrth-spalio, gwrth-darnio a gwrth-wisgo. Gellir osgoi'r risg o rwd pan gaiff ei gymhwyso mewn ardal lleithder uchel ac ardal nwy naturiol hydrogen sylffid. Ar yr un pryd, gall hefyd ymdopi'n hawdd ag allyriadau sylffwr deuocsid o gerbydau neu unedau cynhyrchu eraill, yn ogystal ag allyriadau clorid a sylffad, dŵr glaw asid a achosir gan beryglon rhwd. Effeithlonrwydd hidlo hyd at 99.95@0.3um


Categorïau poeth