pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Ddim yn gwybod y pwyntiau allweddol o brynu hidlydd aer effeithlonrwydd uchel

Amser: 2022 07-18-

Gyda dyfnhau diwydiannu yn Tsieina, mae problem llygredd aer wedi dod yn fwy a mwy difrifol. Mae'r nwy gwacáu a gynhyrchir yn y broses o gynhyrchu diwydiannol wedi cynyddu'n fawr y cynnwys amhureddau yn yr aer, sydd hefyd yn un o'r rhesymau dros y tywydd niwlog yn digwydd yn aml. Er mwyn datrys y broblem hon, mae llawer o ddefnyddwyr yn dewis defnyddio hidlwyr aer gronynnol effeithlonrwydd uchel ar gyfer hidlo aer awyr agored, ond oherwydd bod llawer o fathau o hidlwyr aer gronynnol effeithlonrwydd uchel yn y farchnad, mae defnyddwyr nad ydynt yn deall y dyfnder yn hawdd i fod. twyllo, bydd y followingSFFILTECH yn cyflwyno'r pwyntiau i nodi prynu hidlyddion aer gronynnol effeithlonrwydd uchel.

1 、 Technoleg hidlo hidlydd aer gronynnol effeithlonrwydd uchel

Gyda gwelliant parhaus technoleg, mae hidlyddion aer gronynnol effeithlonrwydd uchel yn hidlo amhureddau llwch mewn dulliau mwy a mwy amrywiol, megis dull arsugniad, dull electrostatig, dull rhyng-gipio, ac ati, bydd y SFFILTECH canlynol yn cyflwyno i chi yn fanwl.

Dull arsugniad:

Mae effaith arsugniad hidlydd aer gronynnol effeithlonrwydd uchel yn dibynnu'n bennaf ar garbon wedi'i actifadu, mae deunydd carbon activated yn cael ei ddosbarthu y tu mewn i strwythur cymhleth o wagleoedd, pan fydd y moleciwlau nwy niweidiol i'r strwythur mandwll, yn cael ei adsorbio.

Dull electrostatig:

Mae'r dechnoleg hidlo electrostatig yn yr hidlydd aer gronynnol effeithlonrwydd uchel yn deillio o'r gwaddodydd electrostatig diwydiannol, sydd â dau gam hidlo yn gyffredinol. Pan fydd yr aer yn mynd trwy'r cam hidlo cyntaf, bydd y gronynnau llwch yn yr aer yn cael eu cyhuddo o dan weithred yr ïonau sy'n cylchredeg rhwng y maes trydan, ac wrth fynd i mewn i'r cam hidlo cyntaf, bydd y gronynnau a godir yn cael eu hidlo a'u casglu o dan y weithred. o rym y maes trydan.

Dull rhyng-gipio:

Mae'r dull rhyng-gipio yn dechnoleg hidlo fwy traddodiadol, mae gan gywirdeb hidlo'r dechnoleg hidlo hon a maint maint mandwll y bwlch hidlo berthynas wych, po leiaf yw maint mandwll y bwlch, yr uchaf yw'r cywirdeb hidlo. Mae'r gronynnau llwch yn yr aer yn symud gyda'r llif aer, pan fydd y llif aer trwy'r hidlydd, bydd y gronynnau llwch yn gwrthdaro â'r hidlydd, ac yna'n cael eu rhyng-gipio.

2 、 Effeithlonrwydd hidlo hidlydd aer gronynnol effeithlonrwydd uchel

Yn ogystal â thechnoleg hidlo, mae effeithlonrwydd hidlo'r offer hefyd yn ganolbwynt sylw wrth ddewis hidlydd aer gronynnol effeithlonrwydd uchel. Mae gan wahanol ddefnyddwyr anghenion hidlo gwahanol, os yw effeithlonrwydd hidlo hidlyddion aer gronynnol effeithlonrwydd uchel yn rhy isel, nid yn unig na all gyflawni'r effaith defnydd disgwyliedig, ond hefyd achosi gwastraff arian.

Mae SFFILTECH yn eich atgoffa, wrth ddewis hidlydd aer gronynnol effeithlonrwydd uchel, y dylech chi ddechrau o'ch anghenion eich hun a dewis yn rhesymegol. Ar ôl y broblem llygredd aer difrifol, mae datblygiad cyflym y diwydiant puro aer wedi'i hyrwyddo, ond oherwydd diffyg safonau diwydiant perffaith, mae gweithgynhyrchwyr yn amrywio mewn lefelau cynhyrchu, dylai defnyddwyr ystyried o amrywiaeth o agweddau wrth ddewis, peidiwch â dibynnu'n unig. ar bris i wneud dyfarniad.


Categorïau poeth