pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Ddim yn gwybod sut i ddewis hidlydd effeithlonrwydd uchel ystafell lân? Byddaf yn eich dysgu!

Amser: 2023 06-26-

Ddim yn gwybod sut i ddewis hidlydd effeithlonrwydd uchel ystafell lân? Byddaf yn eich dysgu!

Gyda datblygiad yr economi, mae gan y ffatri ofynion uwch ac uwch ar gyfer glendid yr amgylchedd, felly mae hidlydd effeithlonrwydd uchel yr ystafell lân yn aml yn cael ei ffafrio gan bobl, ond nid yw'n hysbys sut i ddewis hidlydd effeithlonrwydd uchel, gweithgynhyrchwyr hidlydd gwahanydd effeithlonrwydd uchel yn eich dysgu sut i ddewis hidlydd effeithlonrwydd uchel heddiw:

Ystafell lân hidlydd effeithlonrwydd uchel

Er mwyn dewis yr ystafell lân iawn hidlydd effeithlonrwydd uchel, mae'r gwneuthurwr yn eich atgoffa, wrth ddewis hidlydd rhaniad effeithlonrwydd uchel â blaenoriaeth, yn gyntaf rhaid i chi ystyried cywirdeb hidlo'r offer, ac erbyn hyn mae yna lawer o wahanol fathau o hidlwyr, cwsmeriaid dylent ddewis yn ôl eu hanghenion gwirioneddol, pa offer trachywiredd hidlo sydd ei angen i ddewis beth.

Yn ail, gall yr hidlydd gynnal digon o gapasiti llif am gyfnod hir, sydd hefyd yn nodwedd fawr o'r hidlydd effeithlonrwydd uchel, dylai cwsmeriaid roi sylw i hyn wrth brynu offer.

Yn drydydd, dewiswch elfen hidlo o ansawdd da, mae'r elfen hidlo yn bwysig iawn, pan fydd y cwsmer yn dewis gwirio a yw'r elfen hidlo yn ddigon cryf, ni ellir ei niweidio oherwydd pwysau hydrolig, nid yw offer o'r fath yn ddibynadwy.

Yn bedwerydd, dewiswch yr elfen hidlo sydd ag ymwrthedd cyrydiad da, oherwydd bod yr elfen hidlo i weithio mewn dŵr am amser hir, mae'r elfen hidlo yn agored i gyrydiad difrifol, ond os yw ymwrthedd cyrydiad yr elfen hidlo yn gryfach, gall weithio o dan y dŵr am amser hir.

Yn bumed, dewiswch ailosod a glanhau'r elfen hidlo syml, mae hyn hefyd yn bwysig iawn, mae'r elfen hidlo yn aml yn cael ei lanhau neu ei ddisodli, mae llawer o gwsmeriaid yn teimlo'n drafferthus, ond os dewiswch ailosod, gall glanhau'r elfen hidlo syml ddatrys y broblem drafferthus hon yn fawr .

Yn chweched, dewiswch storfa reolaidd, mae hwn yn fater allweddol iawn, bydd y gwerthiannau storfa rheolaidd o hidlwyr effeithlonrwydd uchel o ansawdd cymharol uchel, mae sicrwydd ansawdd penodol.

Trwy'r ddealltwriaeth uchod, credaf fod gennych rai atebion, gyda gwelliant parhaus y galw gan gwsmeriaid, erbyn hyn mae amrywiaeth o fodelau o hidlwyr effeithlonrwydd uchel ystafell lân, ac fel defnyddwyr, dylent ddewis offer ar gyfer eu sefyllfa wirioneddol eu hunain i sicrhau eu bod yn anghenion puro.

Ystafell lân hidlydd effeithlonrwydd uchel

Mae hidlwyr aer yn cael eu cydnabod gan fwy a mwy o bobl, mae'n gwella ansawdd aer ac yn sicrhau iechyd pobl, ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth, megis meddygaeth, bwyd a diwydiannau eraill yn anwahanadwy o bob math o hidlwyr effeithlonrwydd


Categorïau poeth