pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Gwiriwch ddulliau glanhau a chynnal a chadw'r hidlydd blwch aerdymheru

Amser: 2021 07-14-

Mae yna lawer o offer hidlo yn ein bywydau, felly heddiw byddwn yn cyflwyno math newydd o offer hidlo, hynny yw, ein hidlydd aerdymheru. Gobeithio, trwy ein cyflwyniad, y gall pawb ddysgu llawer o wybodaeth am hidlwyr blwch aerdymheru, y pwysicaf A yw'r gwaith cynnal a chadw cywir, yn gallu ymestyn y defnydd o offer

Ystyr geiriau: Bywyd, chwarae ei werth mwy.

Sut i lanhau'r hidlydd blwch aerdymheru: Os yw'r hidlydd blwch aerdymheru yn fudr iawn, glanhewch ef o'r gwaelod i'r brig gydag aer cywasgedig. Cyn glanhau'r hidlydd blwch aerdymheru, mae'n well brwsio'r llwch ar yr wyneb i ffwrdd, neu gallwch ei lanhau mewn un cam. A siarad yn gyffredinol, bydd mwy o ddiwydiannau ar ardal y hidlydd blwch aerdymheru, weithiau gyda

Ar gyfer gronynnau, argymhellir defnyddio brwsh. Cadwch y gwn aer a'r hidlydd ar 5 centimetr (centimeters) a chwythwch â 50kPa (cilopascals) am tua 2 funud. Wrth lanhau'r hidlydd cyflyrydd aer, rhowch sylw i'r hidlydd y tu mewn. Mae'n well glanhau gyda glanedydd i osgoi baw gweddilliol. Ar ôl glanhau, dylai'r hidlydd gael ei sychu yn yr haul a'i chwythu'n sych. Peidiwch â'i roi'n uniongyrchol i offer hidlo'r blwch aerdymheru er mwyn osgoi colledion diangen i'r offer

Gellir dweud mai'r hidlydd blwch aerdymheru yw'r elfen aerdymheru bwysicaf. Yn bennaf mae'n glanhau llwch, paill, eginblanhigion a phroblemau eraill yn yr aer, ac yn bennaf yn achosi llygredd i'r tu mewn i'r system aerdymheru. Yn y broses o gynnal a chadw'r system rheweiddio aerdymheru, rhaid inni lanhau'r hidlydd aerdymheru yn drylwyr, gallwch ddefnyddio'r ddwythell aer

glan. Os na ellir glanhau'r hidlydd blwch aerdymheru yn effeithiol, gall y perchennog ddisodli'r hidlydd blwch aerdymheru. Cynnal a chadw'r hidlydd blwch aerdymheru:

1. Gwiriwch a disodli'r hidlydd blwch aerdymheru yn ôl y cynllun cynnal a chadw. Mewn ardaloedd traffig llychlyd neu drwm, efallai y bydd angen ei ddisodli ymlaen llaw

2. Os yw llif aer y fent yn cael ei wanhau'n sylweddol, efallai y bydd yr hidlydd yn cael ei rwystro. Gwiriwch yr hidlydd a'i ddisodli os oes angen

3. Er mwyn atal difrod i'r system, gosodir hidlydd.

4. Wrth ddefnyddio'r system aerdymheru, os nad oes hidlydd blwch aerdymheru, efallai y bydd y system yn cael ei niweidio.

5. Peidiwch â glanhau'r hidlydd â dŵr.

6. Wrth lanhau neu ailosod yr hidlydd aerdymheru, rhaid diffodd y system aerdymheru yn gyntaf.

Mae'r hidlydd blwch aerdymheru yn hidlo'r aer sy'n mynd i mewn i'r caban o'r tu allan i wella glendid yr aer. Mae'r deunydd hidlo cyffredinol yn cyfeirio at y gronynnau, paill, bacteria, nwy gwastraff diwydiannol, llwch ac amhureddau eraill a gynhwysir yn yr aer sy'n mynd i mewn i'r system aerdymheru, gan ddinistrio'r system aerdymheru, amddiffyn iechyd y bobl yn y car, ac atal gwydr atomization

Gellir defnyddio'r wybodaeth berthnasol a ddarperir uchod i bawb er gwybodaeth


Categorïau poeth