pob Categori

Newyddion diwydiant

Hafan>Newyddion>Newyddion diwydiant

Math o hidlydd aerdymheru effeithlonrwydd uchel, tymheredd, lleithder a gwrthiant

Amser: 2023 12-22-

Math o hidlydd aerdymheru effeithlonrwydd uchel, tymheredd, lleithder a gwrthiant

Aerdymheru hidlydd effeithlonrwydd uchel model nodweddion paramedr, a ydych yn deall? Mewn gwirionedd, tymheredd, lleithder a gwrthiant tri phwynt, yw'r amodau sylfaenol ar gyfer defnyddio hidlyddion, ond hefyd gellir dweud i fod yn ei ofynion. Cyn belled â bod amodau defnyddio'r hidlydd effeithlonrwydd uchel heb raniadau yn cael eu bodloni, gellir chwarae'r effaith puro uchaf. Eglurir amodau defnydd penodol gwneuthurwr yr hidlydd aer i chi:

Model hidlydd aerdymheru effeithlonrwydd uchel

Yn gyntaf, tymheredd: y defnydd o aerdymheru tymheredd hidlydd effeithlonrwydd uchel sydd orau yn llai na neu'n hafal i 80 ° C, oherwydd bod y tymheredd yn rhy uchel, bydd yn effeithio ar y rhannau y tu mewn i'r hidlydd, fel na all weithio'n well. Po uchaf yw'r tymheredd, y mwyaf yw'r gwres a gynhyrchir gan y ddyfais yn y gwaith, ac ni all y ddyfais afradu gwres yn gyflym, a fydd yn achosi difrod i'r ddyfais ac yn effeithio ar ei fywyd gwasanaeth.

Yn ail, lleithder: mae lleithder model hidlo aerdymheru effeithlonrwydd uchel wedi'i rannu'n ddau fath, un yw'r lleithder math cyffredin, a'r llall yw'r lleithder math lleithder, mae gan ddau gyflwr lleithder gwahanol ofynion amlwg ar gyfer ei ddefnyddio, mae'r lleithder math cyffredin yn llai na neu'n hafal i 80%, a gall y lleithder math lleithder fod yn llai na neu'n hafal i 100%. Yn wyneb gwahanol sefyllfaoedd, dylai defnyddwyr ddeall, er mwyn peidio â defnyddio'r anghywir.

Tri, ymwrthedd: ymwrthedd puro hidlydd effeithlonrwydd uchel yn gyffredinol yn llai na 450Pa. Os yw'r gwrthiant yn uwch, ni fydd yr hidlydd yn gallu chwarae ei rôl fwyaf, felly rhowch sylw i faint y gwrthiant wrth ddefnyddio, er mwyn osgoi na all yr hidlydd chwarae ei effaith puro uchaf. Yn ogystal, rhaid rheoli'r gwrthiant o fewn yr ystod benodol er mwyn osgoi effaith ormodol ar fywyd gwasanaeth yr offer.

Model hidlydd aerdymheru effeithlonrwydd uchel

Mae hidlwyr aer yn cael eu cydnabod gan fwy a mwy o bobl, mae'n gwella ansawdd aer ac yn sicrhau iechyd pobl, ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth, megis meddygaeth, bwyd a diwydiannau eraill yn anwahanadwy o bob math o hidlwyr effeithlonrwydd.


Categorïau poeth